DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest firma BIKEowe PODRÓŻE Wojciech Seroka z siedzibą w Warszawie, ul. Ceramiczna 37b/56.
 2. Wszystkie pytania i dyspozycje dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować pod adres kontakt@bikeowepodroze.com.
 3. Źródłem pochodzenia danych osobowych są formularze rezerwacyjne i zapisu do newslettera na stronie www.bikeowepodroze.com.
 4. Informujemy, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do:
   a. udzielenia informacji jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, z jakiego źródła pochodzą, jak długo będą przechowywane i komu przekazane (art. 15 RODO)
   b. sprostowania, usunięcia, ograniczenia oraz przenoszenia przetwarzania danych
   c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
   d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   e. udzielenia informacji o sposobie przetwarzania i udostępniania danych osobowych
   f. żądania kopii danych osobowych
   g. prawo do bycia zapomnianym
   h. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. W przypadku zapisu na wyjazd dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu wykonania umowy o współpracy na podst. art.6 ust.1 lit.b RODO, a także na potrzeby prowadzenia rejestru umów o świadczenie usług turystycznych, wymaganego od podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia wygaśnięcia umowy z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużowny o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z niemożnością zawarcia umowy.
 6. W przypadku zapisu do Newslettera podany adres e-mail oraz imię, będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania oferty handlowej.
 7. W przypadku zgody na wykorzystanie wizerunku Organizator będzie przetwarzał wizerunek Uczestnika utrwalony w trakcie wyjazdu w formie zdjęć i filmów do celów promocyjnych i marketingowych (art.6 ust.1 lit a RODO). Materiały będą publikowane na stronie internetowej Organizatora, a także na jego profilach w mediach społecznościowych (relacje z wyjazdów).
 8. Dane osobowe Uczestnika będą przekazywane podmiotom trzecim realizującym usługi na zlecenie firmy BIKEowe Podróże w celu wykonania umowy o współpracy m.in. usługi noclegowe, ubezpieczeniowe, wypożyczenie sprzętu sportowego.
 9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.